Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji pomiarowej w Kostrzy przy ul. S. Żeromskiego

Informujemy, że po usunięciu awarii wznowiono pomiary na  stacji monitoringu jakości powietrza w Kostrzy. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/).