Główny inspektorat ochrony środowiska
Brak wyników ze stacji w Dzierżoniowie

Informujemy, że z powodu awarii, od godz. 02.00, w dniu  10.10.2021 r.,  brak jest na stronie internetowej wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Dzierżoniowie przy ul. Piłsudskiego.

Za brak danych przepraszamy.