Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu w 2021 roku średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w Nakle nad Notecią

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w mieście Nakło nad Notecią (ponad 35 dni od początku roku 2021 ze stężeniem średniodobowym wyższym od 50 µg/m³).

Treść powiadomienia dostępna jest w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania.