Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Regionalny Wydział monitoringu Środowiska w Bialymstoku informuje o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dn. 08.10.2021r. na stacji w Łomży przy ul. Sikorskiego 48/94 (PdLomSikorsk) S24 = 52,2µg/m3.

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.