Główny inspektorat ochrony środowiska
Brak wyników ze stacji we Wrocławiu przy ul. Korzeniowskiego

Informujemy, że z powodu awarii, od godz. 05.00, w dniu  11.10.2021 r.,  brak jest na stronie internetowej wyników pomiarów ze stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Korzeniowskiego.

W związku z awarią systemu zbierania danych na stacji pomiarowej wyniki pomiarów pyłu PM10 nie będą dostępne w trybie on-line aż do usunięcia awarii.

Za brak danych przepraszamy.