Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji pomiarowej w Dzierżoniowie przy ul. Piłsudskiego

Informujemy, że po usunięciu awarii wznowiono pomiary na stacji monitoringu jakości powietrza w Dzierżoniowie przy ul. Piłsudskiego. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/).