Główny inspektorat ochrony środowiska
Informacja o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu w 2020 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Białymstoku informuje o ryzyku wystąpienia w 2020 r. przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5 w strefie podlaskiej.