Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji pomiarowej w Działoszynie

Informujemy, że po usunięciu awarii wznowiono pomiary na stacji monitoringu jakości powietrza w Działoszynie.