Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA - Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 w dniu 28.10.2021 r. wykazała przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na stacji pomiarowej w Kłodzku, ul. Szkolna173,3 µg/m3 (36 max stężeń 24 dobowych pyłu zawieszonego).