Główny inspektorat ochrony środowiska
Przerwa w dostępie do bierzących wyników pomiarów BTX na stacji w Biskupcu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Olsztynie informuje o przerwie w dostępie do wyników pomiarów BTX na stacji w Biskupcu. Przerwa potrwa do 5 lisopada i spowodowana jest pracami serwisowymi.