Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje o wystąpieniu ryzyka przekroczenia w dniu 1 listopada 2021 r. poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3 ) na terenie województwa mazowieckiego, na obszarze części powiatu płockiego - gminy: Stara Biała, Nowy Duninów, Brudzeń Duży, Bielsk.

Przyczynami wysokich stężeń pyłów są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego oraz  oddziaływanie emisji związanej z działalnością zakładów przemysłowych.

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.