Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie dostępności on-line pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji pomiarowej Wrocław- Korzeniowskiego

Informujemy o usunięciu awarii systemu zbierania danych na stacji pomiarowej monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Korzeniowskiego. Wyniki pomiarów pyłu PM10 są już  dostępne w trybie on-line.