Główny inspektorat ochrony środowiska
Brak aktualnych informacji o ryzyku lub wystąpieniu przekroczenia

W ostatnim czasie nie wydano powiadomień o ryzyku lub wystąpieniu przekroczenia.