Główny inspektorat ochrony środowiska
Ryzyko przekroczenia poziomu docelowego Bap.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska informuje o ryzyku przekroczenia poziomu docelowego Bap.