Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów benzenu na stacji pomiarowej w Zgorzelcu

Informujemy, że po usunięciu awarii wznowiono pomiary benzenu na stacji monitoringu jakości powietrza w Zgorzelcu, przy ul. Bohaterów Getta.
Wyniki są już dostępne na stronie.