Główny inspektorat ochrony środowiska
Akcja edukacyjna dla młodzieży na stacji monitoringu powietrza w Kielcach

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na prośbę Szkoły Podstawowej nr 19 w Kielcach zorganizował, dla uczniów jednej z klas ósmych, terenowe zajęcia na temat źródeł i monitorowania zanieczyszczeń powietrza.

Szkoła realizuje projekt pn. „Kielce OAZĄ czystego powietrza”, dlatego przedstawiciele GIOŚ z Centralnego Laboratorium Badawczego oraz Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Kielcach pokazali młodzieży w jaki sposób wykonuje się badania jakości powietrza na stacji monitoringowej zlokalizowanej przy ul. Targowej.

Uczniowie wykazywali się wiedzą o źródłach emisji zanieczyszczeń i ich specyfice. Osobiście mogli zobaczyć co znajduje się wewnątrz stacji monitoringu oraz jak przebiega cała procedura wykonywania pomiarów.

Spotkanie edukacyjne miało na celu podniesienie świadomości młodzieży na temat tego, czym oddychamy i  jak dbać o czyste powietrze.  

 

Kielce, 05.11.2021r.