Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania i ryzyko dalszych przekroczeń dla pyłu PM10

W dniu 10 listopada 2021 r. wystąpiło przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3): w Nowej Rudzie  - poziom stężenia średniodobowego wynosił 117 µg/m3 .

W dniu 11 listopada 2021 istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia:

  • poziomu informowania dla pyłu PM10 (100 µg/m3) w powiatach: dzierżoniowskim, karkonoskim, wrocławskim oraz  w  mieście Nowa Ruda.

W dniu 12 listopada 2021 istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia:

  • poziomu informowania dla pyłu PM10 (100 µg/m3) w powiatach: dzierżoniowskim, karkonoskim, kłodzkim, wrocławskim, ząbkowickim.