Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zawiadamia o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 11.11.2021 r. na stacjach: Kraków, Al. Krasińskiego (101 µg/m3) i Sucha Beskidzka, ul. Nieszczyńskiej (106 µg/m3 oraz o ryzyku wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 12.11.2021 r. Prognozowane na dzień 12.11.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: nowotarski i suski.

Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się w pliku poniżej.