Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria stacji pomiarowej w Kostrzy

Informujemy, że w chwili obecnej z powodu awarii brak jest na stronie internetowej wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Kostrzy (gmina Strzegom).

Za brak danych przepraszamy.