Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji pomiarowej w Kostrzy

Informujemy, że po usunięciu awarii o godz. 11 wznowiono pomiary pyłu zawieszonego PM10 na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Kostrzy  przy ul. Żeromskiego.
Wyniki są już dostępne na stronie.