Główny inspektorat ochrony środowiska
Prace remontowo-budowlane w rejonie stacji jakości powietrza w Dąbrowie Górniczej

Informujemy, iż w dalszym ciągu na terenie Przedszkola nr 14 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Tysiąclecia, prowadzone są intensywne prace remontowo-budowlane. Wobec powyższego mogą wystąpić okresowe, podwyższone stężenia zanieczyszczeń mierzonych na stacji pomiarowej znajdującej się na tym terenie. Wyniki pomiarów będą więc na bieżąco weryfikowane i część wyników może być usunięta, ze względu na lokalne źródło zanieczyszczenia związane z prowadzonymi pracami.