Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu w 2021 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie informuje o ryzyku wystąpienia w 2021 r. przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 na terenie województwa podkarpackiego.