Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o wznowieniu pomiarów na stacji zlokalizowanej w Gdyni Dąbrowie

Informujemy, że awaria na stacji Gdynia Dąbrowa została usunięta, a wyniki pomiarów są już dostępne na Portalu Jakości Powietrza GIOŚ.