Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji pomiarowej w Trzebnicy

Informujemy, że po usunięciu awarii wznowiono pomiary na stacji monitoringu jakości powietrza  zlokalizowanej przy ul. 3 Maja w Trzebnicy.