Główny inspektorat ochrony środowiska
Przerwa w dostępie do bieżących wyników pomiarów - stacja w Koninie

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje, że w dniach 10.12.2021 r od godziny 14:00 oraz 11.12.2021 r planowana jest naprawa instalacji elektrycznej zasilającej stację monitoringu powietrza w Koninie. W związku z powyższym wyniki pomiarów ze stacji monitoringu powietrza będą niedostępne. Niezwłocznie po zakończeniu prac serwisowych przesył danych ze stacji na portal krajowy oraz do aplikacji Jakość powietrza w Polsce zostanie przywrócony.