Główny inspektorat ochrony środowiska
Mszana Dolna - zakończenie pomiarów okresowych.

Informujemy, że z dniem 10.12.2021 roku pracę zakończyła stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza w Mszanie Dolnej.

Dane pochodzące z pomiarów jakie odbyły się w 2021 roku dostępne są w banku danych pomiarowych na Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.