Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zawiadamia o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 10.12.2021 r. na stacjach:

  • Sucha Beskidzka ul. Nieszczyńskiej (107 µg/m3),
  • Tarnów ul. Ks. R. Sitko (102 µg/m3),

oraz o ryzyku wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 11.12.2021 r. Prognozowane na dzień 11.12.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje miasta na prawach powiatu: Nowy Sącz i Tarnów oraz powiaty: myślenicki, oświęcimski oraz suski.

Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się w pliku poniżej.