Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego w powietrzu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia o ryzyku wystąpienia w dniu 12.12.2021 r. przekroczenia poziomu informowania (100 ug/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu dla miasta Toruń, miasta Grudziądz, miasta Inowrocław oraz dla miasta Włocławek - osiedla Południe, Michelin, Zazamcze i Kazimierza Wielkiego, a także dla miasta Bydgoszcz - osiedle Środmieście. 

Prognoza na dzień 12.12.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie analizy danych i prognoz meteorologicznych oraz aktualnych wyników pomiarów, wykazuje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 dla miasta Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Włocławek oraz Bydgoszcz. Nie prognozuje się przekroczenia poziomu informowania w dniu 13.12.2021 r.

Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.