Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zawiadamia o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 11.12.2021 r. na stacjacji Myślenice, ul. Solidarności (103 µg/m3), oraz o ryzyku wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 12.12.2021 r.
Prognozowane na dzień 12.12.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiat: krakowski.

Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się w pliku poniżej.