Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zawiadamia o ryzyku wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Prognozowane na dzień 13.12.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje miasto: Kraków oraz powiaty: krakowski, oświęcimski, olkuski, suski.
 
Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się w pliku poniżej.