Główny inspektorat ochrony środowiska
Przekroczenie poziomu alarmowego i ryzyko dalszych przekroczeń dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska - Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu zawiadamia, że  w dniu 12.12.2021 r. w Nowej Rudzie wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego  dla pyłu zawieszonego PM10 (150 µg/m3). Poziom stężenia średniodobowego wynosił 155 µg/m3.

W dniu 13.12 2021 r. istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 (100 µg/m3). Prognozowane przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: kłodzki, wrocławski i miasto Wrocław.

W dniu 14.12 2021 r. istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 (100 µg/m3). Prognozowane przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiat kłodzki.