Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje o wystąpieniu w dniu 13.12.2021 r. przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim i strzeleckim oraz o przekroczeniu poziomu alarmowego (150 µg/m3) w powiecie krapkowickim dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Średniodobowe stężenia pyłu zawiszonego PM10 na stacji zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. B. Śmiałego wyniosło 121,9 µg/m3, w Strzelcach Opolskich przy ul. Kard. Wyszyńskiego wyniosło 107 µg/m3, a w Zdzieszowicach przy ul. Piastów wyniosło 157,9 µg/m3.

Prognozuje się ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) w dniu 14.12.2021 r. na terenie województwa opolskiego.

Pełna treść wydanego powiadomienia znajduje się w poniższym pliku do pobrania.