Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu alarmowego i ryzyko dalszych przekroczeń dla pyłu PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu zawiadamia, że w dniu 13 grudnia 2021 r.  wystąpiło:

- przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (150 µg/m3) w Nowej Rudzie. Poziom stężenia  średniodobowego wynosił 153 µg/m3 .

- przekroczenie poziomu informowania  dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3). Przekroczenie  poziomu informowania wystąpiło na stacji: w Jeleniej Górze  - stężenie średniodobowe wynosiło 111 µg/m3, w Kłodzku  - stężenie średniodobowe wynosiło 121 µg/m3.

 

W dniu 14.12.2021 r. istnieje ryzyko :

- przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (150 µg/m3).  Prognozowane przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje powiat kłodzki.

- przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3).  Prognozowane przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje miasto Jelenią Górę.