Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania i ryzyko dalszych przekroczeń dla pyłu PM10

W dniu  15 grudnia 2021 r. na terenie województwa dolnośląskiego wystąpiło przekroczenie:

  • poziomu informowania  dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) w Nowej Rudzie - stężenie średniodobowe wynosiło 146 µg/m3

Analiza pomiarów i warunków meteorologicznych wskazuje na ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w Nowej Rudzie w dniu dzisiejszym - 16 grudnia 2021 r.