Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zawiadamia o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 22.12.2021 r. na stacjach:

  • Sucha Beskidzka, ul. Nieszczyńskiej  – 117 µg/m3

oraz o ryzyku wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 23.12.2021 r. Prognozowane na dzień 23.12.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje miasta na prawach powiatu: Kraków i Nowy Sącz oraz powiaty: krakowski, nowotarski, oświęcimski, suski.

Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się w pliku poniżej.