Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Lublinie  informuje o ryzyku przekroczenia w dniu 26.12.2021 r. poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 

Pełna treść komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania