Główny inspektorat ochrony środowiska
Zamknięcie stacji monitoringu jakości powietrza w Skawinie przy ul. Studzińskiego

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2022, w dniu 16.12.2021 pracę zakończyła stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza, działająca w latach 2020-2021 przy ul. Studzińskiego w Skawinie. Aparatura służąca do pomiarów benzenu, etylobenzenu, toluenu oraz ksylenów została przeniesiona na stację Skawina os. Ogrody.

Na stacji Skawina os. Ogrody od 2003 roku prowadzone są automatyczne pomiary w zakresie: dwutlenku siarki SO2, pyłu zawieszonego PM10, tlenków azotu NOx, tlenku azotu NO oraz dwutlenku azotu NO2.

Dane z pomiarów automatycznych dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych  Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Dane z pomiarów zanieczyszczeń nienormatywnych, publikowane są w Banku danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.

Dodatkowo informujemy, że miasto Skawina znajduje się w ”strefie małopolskiej” podlegającej ocenom jakości powietrza w województwie małopolskim. Wyniki uzyskane w 2022 roku na stacji w Skawinie zostaną uwzględniane w ocenie jakości powierza za rok 2022.

Stacja monitoringu powietrza Skawina os. Ogrody.