Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów ozonu na stacji w Jarczewie

Informujemy, że po usunięciu awarii wznowiono pomiary  ozonu na  stacji monitoringu  jakości powietrza w Jarczewie. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/)