Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania i ryzyko dalszych przekroczeń dla pyłu PM10

W dniu  22 grudnia 2021 r. na terenie województwa dolnośląskiego wystąpiło przekroczenie:

- poziomu informowania  dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) w Nowej Rudzie - stężenie średniodobowe wynosiło 118 µg/m3

Analiza pomiarów i warunków meteorologicznych wskazuje na ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powiatach Kłodzkim i m. Jelenia Góra w dniu dzisiejszym - 23 grudnia 2021 r.