Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje o wystąpieniu w dniu 26.12.2021 r. przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) w powiecie krapkowickim dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Średniodobowe stężenia pyłu zawiszonego PM10 na stacji zlokalizowanej w Zdzieszowicach przy ul. Piastów wyniosło 120,2 µg/m3.

Nie prognozuje się wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w dniu 27.12.2021 r. na terenie województwa opolskiego.

Pełna treść wydanego powiadomienia znajduje się w poniższym pliku do pobrania.