Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu alarmowego i ryzyko dalszych przekroczeń dla pyłu PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu zawiadamia, że w dniu 26 grudnia 2021 r. wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (150 µg/m3) w Nowej Rudzie  - stężenie średniodobowe wynosiło 182 µg/m3,

W dniu 26 grudnia 2021 r. w wystąpiło przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3):

- w Jeleniej Górze  - stężenie średniodobowe wynosiło 104 µg/m3,

- w Kłodzku  - stężenie średniodobowe wynosiło 107 µg/m3,

- w Wałbrzychu  - stężenie średniodobowe wynosiło 133 µg/m3.

W dniu 27.12.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (150 µg/m3).  Prognozowane przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje powiat kłodzki.

W dniu 27.12.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3).  Prognozowane przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje miasto Jelenią Górę, Milicz i Wałbrzych.