Główny inspektorat ochrony środowiska
Wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Zabierzowie

Informujemy, że w związku z rozbiórką budynku przy stacji monitoringu jakości powietrza w Zabierzowie w dniach 27–30.12.2021 r. mogą pojawić się wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10, które po dokonaniu weryfikacji będą usuwane.