Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego w powietrzu w dniu 27.12.2021 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje, że w dniu 27.12.2021 r. odnotowano przekroczenie poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 jako stężenie 24-godzinne na stacji pomiarowych zlokalizowanych przy: Placu Poznańskim w Bydgoszczy - 133,3 µg/m3, ul. Św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią - 126,3 µg/m3 oraz ul. Piłsudskiego w Grudziądzu - 114,5 µg/m3.

Prognoza na dzień 28.12.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie analizy danych i prognoz meteorologicznych oraz aktualnych wyników pomiarów, nie wykazuje ryzyka przekroczenia poziomu informowania oraz alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10.

Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.