Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu alarmowego i ryzyko dalszych przekroczeń dla pyłu PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu zawiadamia, że w dniu 27 grudnia 2021 r.:

  • wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (150 µg/m3) w Nowej Rudzie  - stężenie średniodobowe wynosiło 240 µg/m3 oraz w Kłodzku - stężenie średniodobowe wynosiło 180 µg/m3.
  • wystąpiło  przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3)  w Jeleniej Górze  - stężenie średniodobowe wynosiło 103 µg/m3.

W dniu 28.12.2021 r.:

  • istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (150 µg/m3).  Prognozowane przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje powiat kłodzki.
  • istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3).  Prognozowane przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje miasto Jelenią Górę.