Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów benzenu na stacji pomiarowej w Wałbrzychu

Informujemy, że po usunięciu awarii wznowiono pomiary benzenu na stacji monitoringu jakości powietrza  zlokalizowanej w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 11.