Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10

W dniu 28.12.2021 r. w Nowej Rudzie wystąpiło przekroczenie poziomu informowania  dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3). Poziom stężenia średniodobowego wynosił 150 µg/m3.

Przewidywana poprawa jakości powietrza w dniu 29.12.2021 r.