Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje o wystąpieniu w dniu 28.12.2021 r. przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) w powiecie nyskim dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Średniodobowe stężenia pyłu zawiszonego PM10 na stacji zlokalizowanej w Nysie przy ul. Rodziewiczówny wyniosło 151,6 µg/m3

Nie prognozuje się wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w dniu 29.12.2021 r. na terenie województwa opolskiego.

Pełna treść wydanego powiadomienia znajduje się w poniższym pliku do pobrania.