Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Oleśnie przy ul. Słowackiego

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że brak wyników pomiarów NO2/NO/NOx ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Oleśnie przy ul. Słowackiego od dnia 28.12.2021 r. od godz. 11:00, spowodowany jest awarią analizatora. W chwili obecnej trwają prace nad usunięciem awarii.


Dnia 29.12.2021 r. od godz. 12.00 przywrócono wyniki pomiarów NO2/NO/NOx na stacji.