Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania i ryzyko dalszych przekroczeń dla pyłu PM10

W dniu 29.12.2021 r. w Nowej Rudzie wystąpiło przekroczenie poziomu informowania  dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3). Poziom stężenia średniodobowego wynosił 104 µg/m3.

Analiza pomiarów i warunków meteorologicznych wskazuje na ryzyko  dalszych przekroczeń w dniu 30.12.2021 r.