Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zawiadamia o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 30.12.2021 r. na stacjach:

  • Kraków Al. Krasińskiego – 108 µg/m3
  • Kraków ul. Bujaka – 111 µg/m3
  • Skawina os. Ogrody – 119 µg/m3
  • Szczawnica Park Dolny – 106 µg/m3

Na dzień 31.12.2021 r. nie prognozuje się przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10.

Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się w pliku poniżej.